Vai man tiks atmaksāta nauda par eksāmenu Vācijā?

Vai man tiks atmaksāta nauda par eksāmenu Vācijā?
Vai man tiks atmaksāta nauda par eksāmenu Vācijā?
Anonim

Mans jautājums ir saistīts ar izmeklējumu pie LOR speciālista Vācijā, uz kuru man bija jādodas. Mana uzturēšanās šajā valstī ir 6 mēneši kā studente, tāpēc man tur nav personīgā ārsta. Es samaksāju summu par izmeklējumu, jo neesmu apdrošināts Vācijā. Mans jautājums ir šāds: kāda ir naudas izmaksas procedūra no NIF Bulgārijā?

Ralitsa Denčeva, Ruses pilsēta

Šajā gadījumā nav skaidrs, vai esat uzrādījis savu derīgo Eiropas veselības apdrošināšanas karti (EVAK) ārstējošajam ārstam/ārstniecības iestādei Vācijā. EVAK sedz neatliekamo un/vai steidzami nepieciešamo medicīnisko aprūpi īslaicīgas uzturēšanās laikā Eiropas Savienības (ES) valstīs.

Tas ir, ja ir pēkšņs akūts veselības stāvoklis vai saasinājusies hroniska slimība un ja pacients nevar atgriezties savā veselības apdrošināšanas valstī, nepārkāpjot iepriekš plānoto pagaidu uzturēšanās laiku citā valstī.

Pēc tam, kad esat samaksājis par sniegto medicīnisko aprūpi, Jums ir tiesības iesniegt NIF pārvaldniekam iesniegumu par izmaksu atlīdzināšanu saskaņā ar Regulas Nr. 987/2009 par izmaksām, kas radušās par medicīnas pakalpojumiem citas ES dalībvalsts teritorijā, 25. punktu.

Iesniegt pieteikumu kopā ar tam pievienoto nepieciešamo dokumentāciju varat VNSF centrālajā birojā, ar attiecīgās reģionālās slimokases (NSF) starpniecību vai pa pastu (ņemot vērā iesniegumā ietvertās informācijas raksturu)., iesakām, sūtot pa pastu, izmantot ierakstītu vēstuli ar atgriešanas kvīti).

Informācija par procedūru un nepieciešamajiem dokumentiem, kas jāpievieno iesniegumam, publicēta Valsts slimokases mājaslapā rubrikā "Starptautiskā sadarbība" - saite "Eiropas integrācija" - apakšsaite "Izdevumu atlīdzināšana ko maksā veselības apdrošināti pilsoņi par sniegto neatliekamo un steidzami nepieciešamo medicīnisko palīdzību, uzturoties citā ES valstī").

Lai atlīdzinātu šādus izdevumus, svarīgi priekšnoteikumi ir:

- būt apdrošinātam veselības aprūpes iestādē ar pastāvīgām veselības apdrošināšanas tiesībām medicīniskās palīdzības saņemšanas brīdī;

- sniegtā medicīniskā aprūpe ir iekļauta Vācijas valsts veselības aprūpes sistēmas apmaksāto medicīnisko darbību paketē;

- medicīnisko aprūpi sniedza medicīniskās aprūpes sniedzējs, izmantojot Vācijas valsts veselības aprūpes sistēmu;

- par sniegto medicīnisko aprūpi samaksātā summa nav lietošanas maksa vai nav daļa no pacientam maksājamām ārstēšanas izmaksām, kas noteikta tās valsts tiesību aktos, kurā tiek sniegta aprūpe - t.i., ja vietējā veselības apdrošināšanas sistēma nodrošina pacientiem papildu samaksu par noteikta veida medicīniskiem pakalpojumiem vai juridiski regulētu lietotāja maksu, to maksā arī Bulgārijas pilsoņi, un samaksātā summa nav atmaksājama;

- sniegtā medicīniskā palīdzība nav plānveida palīdzība.

Jāatceras, ka atmaksas procedūra prasa laiku, jo kompetentā slimokase (šajā gadījumā NSIF) nosūta dokumentus palīdzības saņemšanas valsts slimokasei, lai norādītu atlīdzības summu. atgūstamā summa. Visas lietošanas maksas un likumā noteiktās piemaksas paliek uz pacienta rēķina, ko maksā arī apdrošinātie pilsoņi pagaidu uzturēšanās valstī.

Populārs temats